Selecteer een pagina

Definitieve uitspraak geschil stichting KIM 2021

,

Den Haag, 27 september 2021

 

Geachte XXX,

In reactie op Uw brief van 4 augustus inzake de klacht van uw client XXX, geboren XXX, wonende XXX het volgende:

Wij hebben gesproken met de behandelaar van XXX met o.a. de vraag of hij iets wilde toevoegen aan het patiëntendossier. Ook hebben wij gesproken met XXX met de vraag of zij iets wilde toevoegen aan Uw dossier. Beiden hadden geen relevante aanvullingen.

Na bestudering van alle stukken komen wij tot het volgende:
Het oorspronkelijke behandelplan van XXX is in orde. Op de uitvoering daarvan door XXX is wel iets aan te merken. In de eerste fase is onvoldoende strak toegezien op de uitvoering van het behandelplan.

XXX heeft zich in een cruciale fase van de behandeling 4 maanden onttrokken aan behandeling, met als gevolg dat het oorspronkelijke behandelplan moest worden losgelaten. XXX heeft richting patiënt onvoldoende gedaan om haar duidelijk te maken dat haar gedrag de behandeling in gevaar zou brengen.
Noodgedwongen is toen overgegaan op een alternatief plan. Het uiteindelijke resultaat in maart 2019 kan niet als onvoldoende worden gekwalificeerd. Behandelaars in de mondzorg hebben een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.

Alles overwegende komen wij wat betreft Uw vordering tot het volgende:
XXX dient XXX € 1332.03 te betalen tegen finale kwijting, omdat het tot de professionele verantwoordelijkheid van een behandelaar behoort patiënten duidelijk te maken, dat onttrekken aan behandeling grote gevolgen kan hebben voor het verloop van een behandeling. Over de in Uw vordering genoemde immateriële schade en een te betalen voorschot op behandeling in de toekomst kan KIM geen uitspraak doen. Het Kwaliteitsinstituut Mondzorg gaat immers uitsluitend over de geleverde mondzorg.

Met vriendelijke groet,

XXX
Secretaris KIM

Vaardigheden

Gepubliceerd op

maart 15, 2023