Selecteer een pagina

Jaarverslag 2023 geschilleninstantie Zorggeschil

Geschilleninstantie Zorggeschil JAARVERSLAG 2023 d.d. 05 februari 2024 mr. W.H. Morselt, voorzitter 1 INLEIDING Op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) moet iedere zorgaanbieder aangesloten zijn bij een door de Minister erkende...

Zorggeschil 23.01

Uitspraak Geschilleninstantie Zorggeschil Geschilnummer: 23.01 Partijen: A, voor wie als gemachtigde optreedt B alsmede C, hierna te noemen ‘Klaagster’, tegen D ingeschreven in het Handelsregister, vertegenwoordigd door E, hierna te noemen ‘Zorgaanbieder’ of...

Zorggeschil 23.03

Uitspraak Geschilleninstantie Zorggeschil Geschilnummer: g23.03 Partijen: A, hierna te noemen ‘Klager’, tegen B. ingeschreven in het Handelsregister, vertegenwoordigd door C, directeur, hierna te noemen ‘Zorgaanbieder’ of ‘Aangeklaagde’. 1. Behandeling van het geschil...

Zorggeschil 23.04

Uitspraak Geschilleninstantie Zorggeschil Geschilnummer: 23.04 Partijen: A, hierna te noemen ‘Klaagster’, tegen B, vertegenwoordigd door C, directeur, hierna te noemen ‘Zorgaanbieder’ of ‘Aangeklaagde’. 1. Behandeling van het geschil Aangeklaagde is als zorgaanbieder...