Selecteer een pagina

 

 

Deelnemende Wkkgz geschilleninstanties

 

Sinds 17 juni 2019 wordt samengewerkt onder de koepel SUGZ Stichting Uitspraken Geschilleninstanties Zorg (kvk 67058043) met als platform deze voor iedereen gratis toegankelijke website waar alle uitspraken van de actief deelnemende geschilleninstanties worden gepubliceerd in zodanige vorm dat deze niet tot personen herleidbaar zijn, behoudens voor zover het de zorgaanbieder betreft. De gepubliceerde uitspraken op deze website bevatten analyses van deze uitspraken ter bevordering van de jurisprudentie. De deelnemende Wkkgz geschilleninstanties komen 2 keer per jaar bij elkaar om tijdens dit koepeloverleg van elkaar en van de Wkkgz te leren en daarmee een eenduidige geschillenbeslechting te bevorderen. Scroll gerust verder om te bekijken welke geschilleninstanties actief deelnemen en om de geanonimiseerde uitspraken in te zien. 

Zoekmachine

Uitspraken deelnemende erkende Wkkgz geschilleninstanties in de zorg

Selecteer op categorie

Geschilleninstantie-KPZ 23.04

Geschilleninstantie-KPZ 23.07

DOKh 2022/G036

DOKh 2022/G038

Geschilleninstantie-KPZ 23.05

Geschilleninstantie-KPZ 23.02

ERI – Uitspraak GC 2022.01

GAT GD00010-2022

Klachtenregeling.nl-2021.02

Klachtenregeling.nl-2020.01

Geschilleninstantie-KPZ 22.06

Geschilleninstantie-KPZ 22.04

Geschilleninstantie-KPZ 22.01

Geschilleninstantie-KPZ 21.08

Geschilleninstantie-KPZ 21.09

DOKh 2021-G030

Geschilleninstantie-KPZ 21.07

GAT GD0001-2021

DOKh 2021-G028

DOKh 2021-G027

Geschilleninstantie-KPZ 21.05

GAT GD0003-2021

Geschilleninstantie-KPZ 21.06

Geschilleninstantie-KPZ 21.03

Geschilleninstantie-KPZ 21.04

Geschilleninstantie-KPZ 21.02

Geschilleninstantie-KPZ 21.01

DOKh 2020-G024

Geschilleninstantie-KPZ 20.08

DOKh 2020-G023

DOKh 2020-G025

DOKh 2020-G022

Geschilleninstantie-KPZ 20.07

DOKh 2020-G019

DOKh 2020-G021

Geschilleninstantie-KPZ 20.04

Geschilleninstantie-KPZ 20.02

Geschilleninstantie-KPZ 20.01

Geschilleninstantie-KPZ 20.03

Geschilleninstantie-KPZ 19.03

Geschilleninstantie-KPZ 19.01

DOKh 2019-G010

DOKh 2019-G016

DOKh 2018-G008-G009

DOKh 2019-G012

DOKh 2019-G015

DOKh 2019-G013

Geschilleninstantie-KPZ 18.03, einduitspraak

DOKh 2018-G005

DOKh 2018-G004

Geschilleninstantie KPZ, 18.03 tussenuitspraak

Selecteer op jaar

DOKh 2022/G036

DOKh 2022/G038

Geschilleninstantie-KPZ 23.05

Zorggeschil 23.01

Geschilleninstantie-KPZ 23.02

Zorggeschil 23.03

Zorggeschil 23.04

ERI – Uitspraak GC 2022.01

Definitieve uitspraak geschil stichting KIM 2021

GAT GD00010-2022

Klachtenregeling.nl-2021.02

Klachtenregeling.nl-2020.01

Geschilleninstantie-KPZ 22.06

DOKh 2022-G035

Geschilleninstantie-KPZ 22.04

DOKh 2021-G031

DOKh 2022-G033

Geschilleninstantie-KPZ 22.01

Geschilleninstantie-KPZ 21.08

Geschilleninstantie-KPZ 21.09

DOKh 2021-G030

Geschilleninstantie-KPZ 21.07

GAT GD0001-2021

DOKh 2021-G028

DOKh 2021-G027

Geschilleninstantie-KPZ 21.05

GAT GD0003-2021

Geschilleninstantie-KPZ 21.06

Geschilleninstantie-KPZ 21.03

Geschilleninstantie-KPZ 21.04

Geschilleninstantie-KPZ 21.02

Geschilleninstantie-KPZ 21.01

DOKh 2020-G024

Geschilleninstantie-KPZ 20.08

DOKh 2020-G023

DOKh 2020-G025

DOKh 2020-G022

Geschilleninstantie-KPZ 20.07

DOKh 2020-G019

DOKh 2020-G021

Geschilleninstantie-KPZ 20.04

Geschilleninstantie-KPZ 20.02

Geschilleninstantie-KPZ 20.01

Geschilleninstantie-KPZ 20.03

Geschilleninstantie-KPZ 19.03

Geschilleninstantie-KPZ 19.01

DOKh 2019-G010

DOKh 2019-G016

DOKh 2018-G008-G009

DOKh 2019-G014

DOKh 2019-G011

DOKh 2018-G006

DOKh 2019-G012

DOKh 2019-G015

DOKh 2019-G013

Geschilleninstantie-KPZ 18.03, einduitspraak

DOKh 2018-G005

Geschilleninstantie-KPZ 18.04

DOKh 2018-G002-G003

DOKh 2018-G004

Geschilleninstantie KPZ, 18.03 tussenuitspraak

DOKh 2017-G001

Selecteer op geschilleninstantie

Geschilleninstantie-KPZ 23.04

Jaarverslag 2023 GAT

Jaarverslag 2023 Stichting DOKh

Geschilleninstantie-KPZ 23.07

Jaarverslag 2023 geschilleninstantie Zorggeschil

DOKh 2022/G036

DOKh 2022/G038

Jaarverslag SGRC 2023

Geschilleninstantie-KPZ 23.05

Zorggeschil 23.01

Geschilleninstantie-KPZ 23.02

Zorggeschil 23.03

Zorggeschil 23.04

ERI – Uitspraak GC 2022.01

Definitieve uitspraak geschil stichting KIM 2021

GAT GD00010-2022

Klachtenregeling.nl-2021.02

Klachtenregeling.nl-2020.01

Geschilleninstantie-KPZ 22.06

DOKh 2022-G035

Geschilleninstantie-KPZ 22.04

DOKh 2021-G031

DOKh 2022-G033

Geschilleninstantie-KPZ 22.01

Geschilleninstantie-KPZ 21.08

Geschilleninstantie-KPZ 21.09

DOKh 2021-G030

Geschilleninstantie-KPZ 21.07

GAT GD0001-2021

DOKh 2021-G028

DOKh 2021-G027

Geschilleninstantie-KPZ 21.05

GAT GD0003-2021

Geschilleninstantie-KPZ 21.06

Geschilleninstantie-KPZ 21.03

Geschilleninstantie-KPZ 21.04

Geschilleninstantie-KPZ 21.02

Geschilleninstantie-KPZ 21.01

DOKh 2020-G024

Geschilleninstantie-KPZ 20.08

DOKh 2020-G023

DOKh 2020-G025

DOKh 2020-G022

Geschilleninstantie-KPZ 20.07

DOKh 2020-G019

DOKh 2020-G021

Geschilleninstantie-KPZ 20.04

Geschilleninstantie-KPZ 20.02

Geschilleninstantie-KPZ 20.01

Geschilleninstantie-KPZ 20.03

Geschilleninstantie-KPZ 19.03

Geschilleninstantie-KPZ 19.01

DOKh 2019-G010

DOKh 2019-G016

DOKh 2018-G008-G009

DOKh 2019-G014

DOKh 2019-G011

DOKh 2018-G006

DOKh 2019-G012

DOKh 2019-G015

DOKh 2019-G013

Geschilleninstantie-KPZ 18.03, einduitspraak

DOKh 2018-G005

Geschilleninstantie-KPZ 18.04

DOKh 2018-G002-G003

DOKh 2018-G004

Geschilleninstantie KPZ, 18.03 tussenuitspraak

DOKh 2017-G001

Meerdere filters

Alle erkende Wkkgz Geschilleninstanties in de zorg

Hieronder vindt u een compleet overzicht van alle door de rijksoverheid erkende Wkkgz geschilleninstanties in de zorg. U kunt direct doorklikken om naar de website van de desbetreffende geschilleninstantie te gaan. U wordt direct doorgelinked naar de uitspraken pagina’s van de geschilleninstanties.

Alle zorg


De Geschillencommissie Zorg Algemeen

onderdeel de geschillencommissiezorg.nl

Klik hier om naar de website te gaan

Geschilleninstantie Nederlands Instituut Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg (NIBIG)

Klik hier om naar de website te gaan

Stichting Zorggeschil

Klik hier om naar de website te gaan

Stichting Geschilleninstantie KPZ

Klik hier om naar de website te gaan

Geschillencommissie Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

onderdeel geschillencommissiezorg.nl

Klik hier om naar de website te gaan

Ambulance Zorg


 

De geschillencommissie ambulancezorg 

Onderdeel degeschillencommissiezorg.nl

Klik hier om naar de website te gaan

Apothekers


 

Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg

Klik hier om naar de website te gaan

Arbodiensten


 

OVAL Geschillencommissie Arbodiensten

Onderdeel klachtregeling.nl

Klik hier om naar de website te gaan

Audiciens


 

Geschillencommissie StAr

Onderdeel klachtregeling.nl

Klik hier om naar de website te gaan

Chiropractoren


 

Stichting Geschilleninstantie Register Chiropractoren (SGRC)

Klik hier om naar de website te gaan

Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen


De Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (SCAG)

Onderdeel degeschillencommissiezorg.nl

Klik hier om naar de website te gaan

Stichting Geschilleninstantie Complementaire/Integrale Geneeskunde (SGCIG)

Klik hier om naar de website te gaan

Geschillencommissie Complementaire Behandelvormen

Onderdeel degeschillencommissiezorg.nl

Klik hier om naar de website te gaan

Stichting Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT)

Klik hier om naar de website te gaan

Extramurale Zorgaanbieders


 

Stichting Klachten Commissie Extra Murale Medische Specialistische Zorg (EZA)

Klik hier om naar de website te gaan

Fysiotherapie


 

Geschillencommissie Fysiotherapie (KNGF)

Onderdeel degeschillencommissiezorg.nl

Klik hier om naar de website te gaan

Geschillencommissie Keurmerk Fysiotherapie

Onderdeel Stichting Keurmerk

Klik hier om naar de website te gaan

Geboortezorgaanbieders


 

Stichting Geschilleninstantie verloskunde

Klik hier om naar de website te gaan

Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Geboortezorg

Onderdeel degeschillencommissiezorg.nl

Klik hier om naar de website te gaan

Geestelijke Gezondheidszorg


 

Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg

Onderdeel degeschillencommissiezorg.nl

Klik hier om naar de website te gaan

Geschillencommissie Publieke Gezondheid

Onderdeel degeschillencommissiezorg.nl

Klik hier om naar de website te gaan

Geschillencommissie Vrijgevestigde GGZ Praktijken

Onderdeel degeschillencommissiezorg.nl

Klik hier om naar de website te gaan

Geschillencommissie Psychische en Pedagogische Zorg

Onderdeel degeschillencommissiezorg.nl

Klik hier om naar de website te gaan

Gehandicaptenzorg


 

Geschillencommissie Gehandicaptenzorg

Onderdeel degeschillencommissiezorg.nl

Klik hier om naar de website te gaan

Huisartsen


 

Geschillencommissie Huisartsen

Onderdeel SKGE

Klik hier om naar de website te gaan

Huisartsen en verloskundigen


 

Geschilleninstantie DOKh

Klik hier om naar de website te gaan

Landbouwzorg


 

Geschillencommissie Landbouwzorg

Klik hier om naar de website te gaan

Mondzorg


 

Stichting Geschilleninstantie Mondzorg

Klik hier om naar de website te gaan

Kwaliteitsinstituut Mondzorg

Klik hier om naar de website te gaan

Militaire Gezondheidszorg


 

Geschillencommissie Defensie Geneeskundige Zorg

Onderdeel degeschillencommissiezorg.nl

Klik hier om naar de website te gaan

Optometristen


 

Geschillencommissie Optiek

Onderdeel degeschillencommissiezorg.nl

Klik hier om naar de website te gaan

Osteopathie


 

Nederlands Register van Osteopathie

Onderdeel degeschillencommissiezorg.nl

Klik hier om naar de website te gaan

Paramedische Zorg


 

Stichting Kwaliteitsregister Paramedici

Klik hier om naar de website te gaan

Solistische zorgverleners en ZZP`ers


 

Geschilleninstantie De Zorgprofessional

Klik hier om naar de website te gaan

Geschillencommissie Erisietsmisgegaan

Klik hier om naar de website te gaan

Geschilleninstantie kleinschalige zorgaanbieders

Klik hier om naar de website te gaan

Uiterlijke verzorging


 

Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging

Onderdeel degeschillencommissiezorg.nl

Klik hier om naar de website te gaan

Ziekenhuizen en Klinieken


 

Geschillencommissie Ziekenhuizen

Onderdeel degeschillencommissiezorg.nl

Klik hier om naar de website te gaan

Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken

Onderdeel degeschillencommissiezorg.nl

Klik hier om naar de website te gaan

Gezamenlijk

Door erkende geschilleninstanties

N

Leren

Samen leren we van de Wkkgz

Openbaar

Toegankelijk voor iedereen