Selecteer een pagina

 

 

Deelnemende Wkkgz geschilleninstanties

Zoekmachine

Uitspraken deelnemende erkende Wkkgz geschilleninstanties in de zorg

Alle erkende Wkkgz Geschilleninstanties in de zorg

Hieronder vindt u een compleet overzicht van alle door de rijksoverheid erkende Wkkgz geschilleninstanties in de zorg. U kunt direct doorklikken om naar de website van de desbetreffende geschilleninstantie te gaan. U wordt direct doorgelinked naar de uitspraken pagina’s van de geschilleninstanties.

Alle zorg


De Geschillencommissie Zorg Algemeen

onderdeel de geschillencommissiezorg.nl

Klik hier om naar de website te gaan

Geschilleninstantie Nederlands Instituut Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg (NIBIG)

Klik hier om naar de website te gaan

Stichting Zorggeschil

Klik hier om naar de website te gaan

Geschilleninstantie Zorg Midden-Nederland

Klik hier om naar de website te gaan

Stichting Geschilleninstantie KPZ

Klik hier om naar de website te gaan

Geschillencommissie Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

onderdeel geschillencommissiezorg.nl

Klik hier om naar de website te gaan

Ambulance Zorg


 

De geschillencommissie ambulancezorg 

Onderdeel degeschillencommissiezorg.nl

Klik hier om naar de website te gaan

Apothekers


 

Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg

Klik hier om naar de website te gaan

Arbodiensten


 

OVAL Geschillencommissie Arbodiensten

Onderdeel klachtregeling.nl

Klik hier om naar de website te gaan

Audiciens


 

Geschillencommissie StAr

Onderdeel klachtregeling.nl

Klik hier om naar de website te gaan

Chiropractoren


 

Stichting Geschilleninstantie Register Chiropractoren (SGRC)

Klik hier om naar de website te gaan

Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen


De Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (SCAG)

Klik hier om naar de website te gaan

Stichting Geschilleninstantie Complementaire/Integrale Geneeskunde (SGCIG)

Klik hier om naar de website te gaan

Geschillencommissie Complementaire Behandelvormen

Onderdeel degeschillencommissiezorg.nl

Klik hier om naar de website te gaan

Vereniging Koepel Alternatieve Behandelwijzen (KAB)

Klik hier om naar de website te gaan

Stichting Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT)

Klik hier om naar de website te gaan

Extramurale Zorgaanbieders


 

Stichting Klachten Commissie Extra Murale Medische Specialistische Zorg (EZA)

Klik hier om naar de website te gaan

Fysiotherapie


 

Geschillencommissie Fysiotherapie (KNGF)

Onderdeel degeschillencommissiezorg.nl

Klik hier om naar de website te gaan

Geschillencommissie Keurmerk Fysiotherapie

Onderdeel Stichting Keurmerk

Klik hier om naar de website te gaan

Geboortezorgaanbieders


 

Stichting Geschilleninstantie verloskunde

Klik hier om naar de website te gaan

Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Geboortezorg

Onderdeel degeschillencommissiezorg.nl

Klik hier om naar de website te gaan

Geestelijke Gezondheidszorg


 

Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg

Onderdeel degeschillencommissiezorg.nl

Klik hier om naar de website te gaan

Geschillencommissie Publieke Gezondheid

Onderdeel degeschillencommissiezorg.nl

Klik hier om naar de website te gaan

Geschillencommissie Vrijgevestigde GGZ Praktijken

Onderdeel degeschillencommissiezorg.nl

Klik hier om naar de website te gaan

Geschillencommissie Psychische en Pedagogische Zorg

Onderdeel degeschillencommissiezorg.nl

Klik hier om naar de website te gaan

Gehandicaptenzorg


 

Geschillencommissie Gehandicaptenzorg

Onderdeel degeschillencommissiezorg.nl

Klik hier om naar de website te gaan

Huisartsen


 

Geschillencommissie Huisartsen

Onderdeel SKGE

Klik hier om naar de website te gaan

Huisartsen en verloskundigen


 

Geschilleninstantie DOKh

Klik hier om naar de website te gaan

Landbouwzorg


 

Geschillencommissie Landbouwzorg

Klik hier om naar de website te gaan

Mondzorg


 

Stichting Geschilleninstantie Mondzorg

Klik hier om naar de website te gaan

Kwaliteitsinstituut Mondzorg

Klik hier om naar de website te gaan

Militaire Gezondheidszorg


 

Geschillencommissie Defensie Geneeskundige Zorg

Onderdeel degeschillencommissiezorg.nl

Klik hier om naar de website te gaan

Optometristen


 

Geschillencommissie Optiek

Onderdeel degeschillencommissiezorg.nl

Klik hier om naar de website te gaan

Osteopathie


 

Nederlands Register van Osteopathie

Onderdeel degeschillencommissiezorg.nl

Klik hier om naar de website te gaan

Paramedische Zorg


 

Stichting Kwaliteitsregister Paramedici

Klik hier om naar de website te gaan

Solistische zorgverleners en ZZP`ers


 

Geschilleninstantie De Zorgprofessional

Klik hier om naar de website te gaan

Geschillencommissie Erisietsmisgegaan

Klik hier om naar de website te gaan

Geschilleninstantie kleinschalige zorgaanbieders

Klik hier om naar de website te gaan

Uiterlijke verzorging


 

Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging

Onderdeel degeschillencommissiezorg.nl

Klik hier om naar de website te gaan

Ziekenhuizen en Klinieken


 

Geschillencommissie Ziekenhuizen

Onderdeel degeschillencommissiezorg.nl

Klik hier om naar de website te gaan

Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken

Onderdeel degeschillencommissiezorg.nl

Klik hier om naar de website te gaan

Gezamenlijk

Door erkende geschilleninstanties

N

Leren

Samen leren we van de Wkkgz

Openbaar

Toegankelijk voor iedereen